طبقه بندی کتاب ها
واحد پول
درگاه پرداخت
  • فروشگاه آنلاین کتاب

کتابهای جديد

مرجع کاربردی مدیریت تعمیرات اساسی مرجع کاربردی مدیریت تعمیرات اساسی
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۴ مرداد، ۱۳۹۶
انتشارات: آريانا قلم

قيمت: 350,000 ریال
افزودن به سبد خريد
مدیریت استراتژیک بازار مدیریت استراتژیک بازار
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۴ مرداد، ۱۳۹۶
انتشارات:

قيمت: 320,000 ریال
افزودن به سبد خريد
تفکر طراحی در کسب و کار – جعبه ابزاری برای راه حل یابی خلاق تفکر طراحی در کسب و کار – جعبه ابزاری برای راه حل یابی خلاق
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۴ مرداد، ۱۳۹۶
انتشارات: آريانا قلم

قيمت: 360,000 ریال
افزودن به سبد خريد
استاندارد مدیریت طرح (ویرایش سوم) استاندارد مدیریت طرح (ویرایش سوم)
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۴ مرداد، ۱۳۹۶
انتشارات: آريانا قلم

قيمت: 110,000 ریال
افزودن به سبد خريد
مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۴ مرداد، ۱۳۹۶
انتشارات: آريانا قلم

قيمت: 380,000 ریال
افزودن به سبد خريد
زمان در دسترس – استراتژی هایی برای تعالی در مدیریت نگهداشت زمان در دسترس – استراتژی هایی برای تعالی در مدیریت نگهداشت
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۴ مرداد، ۱۳۹۶
انتشارات: آريانا قلم

قيمت: 300,000 ریال
افزودن به سبد خريد
شتاب دهی – دستیابی به چابکی استراتژیک برای دنیایی پرشتاب تر شتاب دهی – دستیابی به چابکی استراتژیک برای دنیایی پرشتاب تر
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۴ مرداد، ۱۳۹۶
انتشارات: آريانا قلم

قيمت: 230,000 ریال
افزودن به سبد خريد
هفت پرسش استراتژیک – رویکردی ساده برای اجرای بهتر استراتژی هفت پرسش استراتژیک – رویکردی ساده برای اجرای بهتر استراتژی
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۴ مرداد، ۱۳۹۶
انتشارات: آريانا قلم

قيمت: 128,000 ریال
افزودن به سبد خريد
مجموعه مدیر حرفه ای / 1 – ارتباطات حرفه ای مجموعه مدیر حرفه ای / 1 – ارتباطات حرفه ای
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۴ مرداد، ۱۳۹۶
انتشارات: آريانا قلم

قيمت: 125,000 ریال
افزودن به سبد خريد
مجموعه مدیر حرفه ای / 2 – مذاکره حرفه ای مجموعه مدیر حرفه ای / 2 – مذاکره حرفه ای
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۴ مرداد، ۱۳۹۶
انتشارات: آريانا قلم

قيمت: 110,000 ریال
افزودن به سبد خريد
clear-bug-div
نماد اعتماد الکترونیکی