طبقه بندی کتاب ها
واحد پول
درگاه پرداخت
  • فروشگاه آنلاین کتاب

کتابهای جديد

انقلاب اسلامی - ماهیت، زمینه ها و پیامدها انقلاب اسلامی - ماهیت، زمینه ها و پیامدها
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۶ اسفند، ۱۳۹۶
انتشارات: نشر معارف

قيمت: 96,000 ریال
افزودن به سبد خريد
راهنمای کامل منتورینگ راهنمای کامل منتورینگ
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۵ اسفند، ۱۳۹۶
انتشارات:

قيمت: 140,000 ریال
افزودن به سبد خريد
مدیریت حفاظت فیزیکی (نقش و وظایف انتظامات سازمان) مدیریت حفاظت فیزیکی (نقش و وظایف انتظامات سازمان)
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۳ اسفند، ۱۳۹۶
انتشارات: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صن

قيمت: 125,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دستورالعمل VALMIN آخرین ویرایش دستورالعمل VALMIN آخرین ویرایش
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۳ اسفند، ۱۳۹۶
انتشارات: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صن

قيمت: 80,000 ریال
افزودن به سبد خريد
استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۱ بهمن، ۱۳۹۶
انتشارات: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صن

قيمت: 140,000 ریال
افزودن به سبد خريد
استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001:2015 استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۱ بهمن، ۱۳۹۶
انتشارات:

قيمت: 140,000 ریال
افزودن به سبد خريد
مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۱ بهمن، ۱۳۹۶
انتشارات: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صن

قيمت: 200,000 ریال
افزودن به سبد خريد
برون سپاری آموزش و بهسازی منابع انسانی برون سپاری آموزش و بهسازی منابع انسانی
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۹ بهمن، ۱۳۹۶
انتشارات: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صن

قيمت: 250,000 ریال
افزودن به سبد خريد
برنامه درسی محیط کار برنامه درسی محیط کار
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ بهمن، ۱۳۹۶
انتشارات: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صن

قيمت: 150,000 ریال
افزودن به سبد خريد
سیستم مدیریت ضایعات سیستم مدیریت ضایعات
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۲ بهمن، ۱۳۹۶
انتشارات:

قيمت: 125,000 ریال
افزودن به سبد خريد
clear-bug-div
نماد اعتماد الکترونیکی